Just nu har vi inga kattungar

Våra kattungar är vid leverans

Minst 12 veckor gamla
Veterinärbesiktigade med friskintyg
Vaccinerade2 ggr mot kattpest & kattsnuva
Avmaskade 2 ggr med Banminth
ID-märkta med MicroChip
Dolda felförsäkrade i SVELAND i 3 år
Registrerade med stamtavla i SVERAK
Det jag önskar av dig som köpare

Är Du osäker på om Du är allergisk eller ej - ta en test
Att katten kastreras om den ej är såld till avel
Att katten är veterinärvårdsförsäkrad livet ut
Att den vid sjukdom alltid får vård av veterinär
Att katten inte lämnas ensam för länge.
Att katten vaccineras efter gällande rekommendationer
Att katten får ett kärleksfullt och varaktigt hem